Menu Zamknij

Co można wrzucać do kontenera na gruz?

gruznet-kontener

Odpady budowlane to śmieci pochodzące z remontów, placów budowy, rozbiórek czy stare wyposażenie domów. Ze względu na swoje właściwości nie mogą trafić do kosza komunalnego i powinny być przekazane do utylizacji w specjalnych kontenerach. Przy wyborze kontenera na odpady budowlane warto zwrócić uwagę na jego przeznaczenie, ponieważ wiele z nieczystości poremontowych nie może być składowana z innymi. Co można wrzucić do kontenera na gruz?

Jakie są rodzaje odpadów budowlanych?

Odpady budowlane to szeroka grupa śmieci poremontowych, które ze względu na swoje właściwości i sposób utylizacji wymagają specjalnego sposobu postępowania oraz wywozu odpadów budowlanych. Utylizacja śmieci poremontowych przebiega według podziału na konkretne rodzaje śmieci, dlatego segregacja odpadów pod względem konkretnych grup ma znaczenie już na etapie składowania wszystkich nieczystości w kontenerze.

Odpady z remontów, rozbiórek, demontażu instalacji czy obiektów można podzielić na dwie główne grupy śmieci – gruz budowlany oraz zmieszane odpady budowlane. Jakie śmieci poremontowe należą do gruzu i można jest bezpiecznie składować w wynajętym kontenerze?

Remontowałeś pokrycie dachowe? – Przeczytaj: Utylizacja papy – kod odpadu i co zrobić z papą po remoncie?

Kontener na gruz – co można wrzucać?

Do kontenera na gruz można wrzucić wyłącznie tzw. gruz czysty, czyli odpady bez innych pozostałości materiałów budowlanych. Takie kontenery przeznaczone są do składowania:

 • elementów konstrukcji z betonu,
 • fragmentów pustaków,
 • gruzu ceglanego (wraz z ziemią i kamieniami).

W niektórych przypadkach dopuszcza się również obecność gruzu mieszanego, który obejmuje gruz czysty wraz z odpadami ceramiki budowlanej m.in. pokruszonymi fragmentami dachówek, płytek ceramicznych czy wyposażenia łazienki. Przed umieszczeniem tego rodzaju odpadów w kontenerze warto dokładnie zapoznać się z regulaminem wywozu konkretnej grupy śmieci obowiązującym w danym przedsiębiorstwie usługowym.

Kontenery na gruz – czego nie wolno wrzucać?

W kontenerze na gruz nie można umieszczać odpadów z budowy i remontu o innych właściwościach. Zabrania się składowania m.in.:

 • części armatury i instalacji,
 • odpadów opakowaniowych oraz styropian,
 • materiałów izolacyjnych i dociepleniowych,
 • fragmentów płyt gipsowo-kartonowych,
 • skrawków tapet, wykładzin, dywanów,
 • pozostałości klejów, farb i zapraw,
 • elementów stolarki okiennej i drzwiowej,
 • odpadów metalowych,
 • odpadów drewnianych,
 • odpadów z tworzyw sztucznych,
 • części starych mebli i wyposażenia domowego.

Wymienionych odpadów nie można umieścić w kontenerze na gruz czysty. Najrozsądniejszym rozwiązaniem w celu pozbycia się tego rodzaju śmieci w trakcie remontu będzie wynajem kontenera na odpady budowlane zmieszane.

Przeczytaj także: Co zrobić z gruzem po remoncie?

Jaki rodzaj kontenera na gruz wybrać?

Kontenery na gruz i zmieszane odpady budowlane dostępne są w różnych wariantach pojemnościowych, dzięki czemu możesz dopasować ich przeznaczenie oraz rozmiar do rodzaju i skali prowadzonych prac remontowych. W Gruznet dostarczamy kontenery dostępne w pojemnościach od 2 do 36 m³. Pojemniki o mniejszych wymiarach lepiej sprawdzają się przy niedużej ilości gruzu budowlanego. Za najbardziej uniwersalny typ przy wywozie gruzu uznaje się kontener o gabarycie 8 m³.

Kary za nielegalne składowanie gruzu i odpadów budowlanych

Niewłaściwe składowanie gruzu budowlanego lub wywóz śmieci poremontowych w miejsca do tego niewyznaczone wiąże się z dużym wydatkiem. Mandat za pozostawienie odpadów budowlanych w lesie lub innym miejscu może wynieść nawet 5000 złotych (lub więcej). Kary za nielegalne składowanie gruzu są szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców. W przypadku dopuszczenia się czynu o wysokiej szkodliwości dla środowiska lub innych osób sąd może domagać się zadośćuczynienia i przywrócenia przez sprawcę stanu poprzedniego.