Menu Zamknij

Gdzie wyrzucać żużel i popiół? Segregacja i utylizacja odpadów z pieca i kominka

utylizacji żużlu i popiołu

W sezonie jesienno-zimowym często pojawia się problem utylizacji odpadów, które powstają podczas ogrzewania domu. W piecu lub kominku zbierają się pokaźne ilości żużlu oraz popiołu, jednak niewiele osób wie, gdzie prawidłowo wyrzucić pozostałości po domowym palenisku. Jak prawidłowo powinno się składować te odpady? Dowiedz się, jak przebiega bezpieczna utylizacja popiołu i żużlu.


Żużel i popiół – co to za odpady?

Żużel i popiół to odpady zaliczane do grupy odpadów komunalnych (o ile pochodzą z gospodarstw domowych), które są produktem ubocznym spalania węgla lub drewna w piecach grzewczych oraz kominkach. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego wzrasta ich produkcja, a mieszkańcy zastanawiają się, co zrobić z zalegającymi w komorze spalania pozostałościami procesu.

Może się wydawać, że odpady komunalne bezproblemowo można umieścić w zwykłym koszu, jednak w przypadku żużlu i popiołu nie zawsze jest to prawdą. Zgodnie z klasyfikacją odpadów pozostałości z pieców i kominków są określane kodem grupy 20, która obejmuje odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Wiele niejasności w kwestii składowania popiołu i żużlu wynika z obecności grupy odpadów o kodzie 10 01 01 (żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów), jednak przynależą do niej odpady pochodzące wyłącznie z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw.

Gdzie wyrzucać popiół z pieca i żużel?

Sposób składowania popiołu i żużlu w wielu gminach uległ zmianom w 2018 roku. Niektóre władze miast postanowiły wprowadzić dodatkową frakcję przeznaczoną do segregacji odpadów z pieców i kominków. Mieszkańcy takich gmin mogą korzystać ze zorganizowanego wywozu żużlu i popiołu w sezonie jesienno-zimowym. Zazwyczaj pozostałości po ogrzewaniu są odbierane 1-2 razy w czasie trwania okresu grzewczego. W miastach, w których wprowadzono zmian w zakresie segregacji odpadów, popiół i żużel wciąż należy wyrzucać do śmietnika na odpady komunalne zmieszane.

Innym rozwiązaniem jest przekazanie żużlu i popiołu do PSZOK-a, czyli gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W tym przypadku organizacja transportu zostaje po stronie mieszkańców.

Żużel i popiół – do jakiego pojemnika?

W przypadku obowiązującego w gminie odbioru odpadów gromadzonych selektywnie żużel i popiół powinny zostać umieszczone w osobnym koszu na śmieci. Najczęściej do składowania służą tradycyjne metalowe kubły lub zwykłe worki.

W pozostałych przypadkach pozostałości z pieców i kominków należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane koloru czarnego.

Przy wyrzucaniu popiołu i żużli należy zachować ostrożność i upewnić się, że w momencie składowania odpadów w pojemniku nie są one rozgrzane. Gorący popiół może spowodować uszkodzenia kubłów na śmieci, a także przyczynić się do uszczerbku na zdrowiu pracowników firm transportujących odpady.

Bezpieczna utylizacja popiołu

Żużel i popiół nie zawierają metali ciężkich, jeśli osoby korzystające z systemu ogrzewania domowego stosują się do przepisów Uchwały antysmogowej. W przeciwnym wypadku wśród odpadów mogą pojawić się związki chemiczne, które wywierają szkodliwy wpływ na środowisko i zagrażają zdrowiu innych. Wykorzystanie pieca w celu spalania odpadów na własną rękę może zakończyć się otrzymaniem grzywny w wysokości 5 000 złotych.

Z odpadami w postaci żużlu i popiołu można spotkać się również podczas wymiany starego pieca kaflowego. Przy okazji korzystania z usług firm specjalizujących się w wywozie odpadów kłopotliwych związanych z rozbiórką, warto zapytać o możliwość dodatkowego przekazania pozostałości po procesie spalania.

Więcej o demontażu pieca kaflowego można dowiedzieć się z tego artykułu: https://www.gruznet.pl/rozbiorka-starego-pieca-kaflowego/.

Popiół – odpad komunalny czy pożyteczny nawóz?

Utylizacja popiołu nie jest jedynym rozwiązaniem dla osób, które w procesie ogrzewania wykorzystują biomasę. Uzyskany popiół drzewny doskonale sprawdza się jako nawóz ogrodowy za sprawą wysokiej zawartości składników mineralnych oraz pierwiastków pozwalających zmienić odczyn gleby na mniej kwaśny.