Menu Zamknij

Jak segregować śmieci? Najważniejsze zasady

Segregacja śmieci jest dziś absolutną koniecznością – dotyczy to zarówno odpadów budowlanych czy przemysłowych, jak i komunalnych, powstających na co dzień w gospodarstwach domowych. Sortowanie śmieci nie zajmuje dużo czasu, nie kosztuje wiele wysiłku, a ma kluczowe znaczenie dla (wcale nie tak odległej) przyszłości naszej planety. Jak prawidłowo segregować śmieci i dlaczego obowiązkowo powinniśmy to robić?

Dlaczego sortowanie śmieci jest tak ważne?

Dość oczywistym i najważniejszym powodem jest ochrona środowiska. Z każdym roku produkujemy coraz więcej odpadów, a mamy coraz mniej miejsca, by je bezpiecznie składować. Dodatkowo wiele współcześnie używanych materiałów rozkłada się przez setki, a nierzadko nawet tysiące lat. Rozwiązaniem problemu są do pewnego stopnia recykling oraz inne formy odzysku materiałów. Jednak, by procesy te mogły być prowadzone w dużej skali, niezbędna jest powszechna segregacja śmieci na jak wcześniejszym etapie ich powstawania. W gospodarstwie domowym segregacje powinniśmy rozpoczynać w momencie wyrzucania produktu do kosza – najlepiej zaopatrzyć się w kilka mniejszych pojemników przeznaczonych na poszczególne odpady: papier, szkło, tworzywa, odpady organiczne, oraz większy kosz na śmieci zmieszane. Jeśli posegregowane materiały będą dodatkowo względnie czyste, sortownie będą mogły stosunkowo szybko i łatwo przekazać produkty do dalszych etapu obróbki lub odzysku.

Jak segregować śmieci w domu? Kolory pojemników

Współcześnie segregowanie odpadów w domu jest bardzo proste. W sklepach dostępne są pojemniki wyposażone w wygodne przegródki. Posegregowane wstępnie odpady powinniśmy następnie wyrzucać do śmietników komunalnych. W zależności od typu odpadów, na jakie są przeznaczone, śmietniki te są oznaczone konkretnymi kolorami:

  • pojemnik żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne,
  • pojemnik zielony – do którego należy wyrzucać szkło,
  • pojemnik niebieski – wyrzucamy tutaj papier,
  • pojemnik brązowy – przeznaczone na odpady bio,
  • pojemnik czarny na odpady – przeznaczony na odpady zmieszane, czyli takie, których nie można zaklasyfikować nigdzie indziej. 

Trzeba też mieć na uwadze, że nie każdy papier możemy wrzucić do pojemnika niebieskiego, a nie wszystkie produkty żywnościowe mogą się znaleźć w pojemniku na odpady bio. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się bezpośrednio na śmietnikach. Warto się z nimi zapoznać, aby nie popełniać błędów utrudniających lub wręcz uniemożliwiających recykling.

Kolory koszy do segregacji – najczęstsze błędy 

Wiele osób ma wątpliwości, gdzie wyrzucić kartony po mleku, gdzie wyrzucać opakowania po lekach, lub też gdzie wyrzucić płyty CD. W przypadku papieru naczelną zasadą jest, aby wyrzucany materiał był suchy i czysty: przede wszystkim niezatłuszczony. Jednocześnie nie powinien zawierać domieszek innych materiałów, takich jak na przykład folia aluminiowa. Karton po mleku lub soku zwykle posiada taką właśnie domieszkę (najczęściej aluminium i polietylenu), dlatego należy wyrzucić go do pojemnika żółtego, przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne. Tutaj także powinni znaleźć się opakowania po lekach (tzw. blistry), tu wyrzucimy także butelki po oleju. Płyty CD z kolei najlepiej wyrzucać do specjalnego pojemnika (który znajdziesz np. w supermarketach), na takiej samej zasadzie jak baterie. W ostateczności można umieścić je w żółtym kontenerze. 

Stare ubrania natomiast wyrzucamy do śmieci zmieszanych, jednak jeśli są w dobrym stanie, zaleca się oddawanie ich do punktów zbiórki odzieży używanej (w wielu miejscowościach znajdują się również specjalne pojemniki). Trzeba też pamiętać, że do pojemnika na odpady bio nie wolno wyrzucać mięsa oraz kości – powinny się tu znaleźć jedynie odpady roślinne (wyjątkiem są skorupki jaj).

Odpady budowlane również należy sortować 

Podczas budowy, remontu, a także innych inwestycji tego rodzaju powstaje wiele odpadów, takich jak gruz (rozkruszone fragmenty konstrukcji), gabaryty (np. stare meble), a niekiedy także opakowania, śmieci elektroniczne, czy materiały niebezpieczne (np. azbest, ale też wełna mineralna w dużych ilościach). Je również należy sortować. Pozwala to nie tylko chronić środowisko i zdrowie ludzi, ale też odzyskać wiele materiałów – ogromną większość gruzu można wykorzystać do wyrównywania terenu lub budowy dróg. Z kolei materiały niebezpieczne trzeba odseparować, by przeprowadzić ich utylizację w bezpieczny sposób.

Najlepszym sposobem na legalne usunięcie odpadów budowlanych i innych tzw. trudnych jest wynajęcie kontenera. Osoby prywatne mogą to zrobić na przykład za pośrednictwem swojej firmy remontowej.

BDO – obowiązek ewidencji odpadów dla przedsiębiorstw

Trzeba pamiętać, że przedsiębiorstwa produkcyjne i budowlane, a także niektóre sklepy i punkty usługowe są zobowiązane prawnie do segregacji i ewidencji wytwarzanych odpadów. W Polsce funkcjonuje baza danych odpadowych (tzw. BDO), w której gromadzi się informacje o wytwarzanych i transportowanych śmieciach. Pozwala to kontrolować proces ich odzysku i utylizacji, oraz zapobiegać nielegalnym aktywnościom, takim jak tworzenie dzikich wysypisk.

Więcej informacji na temat BDO znajdziesz w naszym artykule: Czym jest rejestr BDO i kto musi się rejestrować?