Menu Zamknij

Jakie kary grożą za nielegalny wywóz śmieci?

Odpady budowlane, poremontowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, stare meble, czy tzw. gabaryty – to przykłady śmieci, których utylizację należy przeprowadzić na specjalnych zasadach. Za wyrzucenie ich do pojemników komunalnych lub też wywóz z miejsce do tego nieprzeznaczone grożą dotkliwe kary. Jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i co zrobić, aby pozbyć się „trudnych” odpadów zgodnie z prawem? 

Kary za nielegalny wywóz odpadów w 2021 roku

Kary za nielegalny wywóz odpadów reguluje Kodeks wykroczeń (dokładnie art. 24). Obecnie kara za niezgodny z przepisami wywóz śmieci wynosi od 20 do 5 000 zł. W połowie 2021 roku ogłoszono jednak, że rząd pracuje nad zaostrzeniem przepisów Po ich wejściu w życie, kwota mandatu zostanie podwojona, wzrastając do 10 000 zł. Wysokość kary jest ustalana indywidualnie – w zależności od ilości odpadów, ich szkodliwości dla środowiska, a także sytuacji materialnej sprawcy. 

Wysokość kary za nielegalny wywóz śmieci może być różna

Trzeba też pamiętać, że w niektórych przypadkach kara może być jeszcze wyższa. Będzie tak w sytuacji, kiedy odpady mają istotny degradujący wpływ na środowisko oraz zdrowie i życie człowieka (np. przez skażenie wody lub powietrza). Takie działanie zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 183 Kodeksu karnego). Sprawca może także zostać zobowiązany do pokrycia kosztów neutralizacji odpadów i doprowadzenia otoczenia (gleby, wody) do stanu wyjściowego. 

Nie każdy ma również świadomość, że odpadów budowlanych i innych śmieci gabarytowych nie można składować nawet na własnym terenie. Taka praktyka może zostać uznana za naruszenie obowiązku utrzymania czystości na posesji (mówi o tym art. 117 Kodeksu wykroczeń). Maksymalna wysokość mandatu w tym przypadku to 1 500 zł.

Dlaczego nie wolno wyrzucać odpadów budowlanych do pojemników komunalnych?

Odpadów budowlanych, ale też wielkogabarytowych nie wolno wyrzucać do śmietników komunalnych. Dotyczy to nawet niewielkich ilości śmieci takich jak gruz, czy rozkruszone fragmenty konstrukcji betonowych. Odpady tego rodzaju są bardzo ciężkie, nierzadko charakteryzują się też ostrymi krawędziami. Mogą one uszkodzić pojazd firmy odbierającej śmieci lub wywołać uszczerbek na zdrowiu pracowników. Jeśli tak się stanie, osoba wyrzucająca odpady w nieodpowiedni sposób może zostać pociągnięta do odpowiedzialności finansowej.

Sprzęty RTV i AGD powinny być natomiast utylizowane według określonej procedury, by zagwarantować bezpieczeństwo dla środowiska, a także odzysk niektórych materiałów. Mebli i innych dużych elementów nie można zostawiać w wiacie śmietnikowej również dlatego, że samochody odbierające odpady nie są przystosowane do ich przewożenia. Takie odpady mogą także uszkodzić maszyny lub w inny sposób zaburzyć pracę linii sortujących zaprojektowanych dla śmieci komunalnych.

Jak legalnie zutylizować kłopotliwe odpady?

Najwygodniejszym sposobem na wygodną, a przy tym w pełni legalną utylizację odpadów jest zamówienie specjalnego kontenera. Naszym klientom oferujemy pojemniki na konkretne rodzaje śmieci (np. gruz ceglany), jak i te zmieszane, w których można umieszczać odpady budowlane różnego typu. Dla niewielkich prac remontowo-budowlanych wystarczające są zazwyczaj worki typu bigbag (o pojemności do 1,5 m³). Dla bardziej zaawansowanych przedsięwzięć polecamy kontenery o pojemnościach od 2 do 14 m³ i większe, do nawet 30 m³. 

Więcej na temat oferowanych przez nas kontenerów przeczytasz tutaj: https://www.gruznet.pl/kontenery/

Wynajmując kontener, masz pewność, że odpady zostaną zutylizowane nie tylko zgodnie z przepisami, ale i bezpiecznie dla środowiska. Wybrane materiały zostaną poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane.