ZAMÓW KONTENER: 888 555 332, 888 555 322    [email protected]

Katalog odpadów BDO 2020

Nr BDO 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Nr BDO 17 01 02 – Gruz ceglany

Nr BDO 17 01 02 – Gruz ceglany

Nr BDO 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Nr BDO 17 01 08 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

Nr BDO 17 02 01 – Drewno

Nr BDO 17 02 02 – Szkło

Nr BDO 17 02 03 – Tworzywa sztuczne

Nr BDO 17 03 80 – Odpadowa papa

Nr BDO 17 04 05 – Żelazo i stal

Nr BDO 17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

Nr BDO 17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

Nr BDO 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Zobacz kontenery będące w naszej ofercie:

Kontener na odpady smieci i gruz 2m3
Kontener na odpady gruz i śmieci 5m3
Kontener na odpady 7m3
Kontener na odpady 14m3

Gdzie mamy dostarczyć kontener? Wybierz lokalizację z poniższej mapy!