Menu Zamknij

Outsourcing BDO – obsługa firm

Każde przedsiębiorstwo, które wytwarza odpady inne niż komunalne, jest zobowiązane do prowadzenia ewidencji tych odpadów. Dotyczy to dużych przedsiębiorstw budowlanych i produkcyjnych, ale także niewielkich podmiotów, takich jak sklepy spożywcze, zakłady kosmetyczne, czy firmy prowadzące działalność usługową. Obowiązkiem rejestracji w systemie BDO objęci są także producenci, importerzy i nabywcy opakowań, oraz podmioty wprowadzające do obrotu określone produkty (między innymi sprzęt elektroniczny, akumulatory, opony i oleje smarowe).

Ewidencja odpadów musi być prowadzona według obowiązujących procedur, które reguluje polskie prawo, w tym przede wszystkim Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012. W 2022 roku praktycznie wszystkie formalności tego rodzaju prowadzi się przez elektroniczny system BDO – bazę danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (lub w skróconej wersji: w bazie danych odpadowych).

Prowadzenie BDO w imieniu firmy – zakres usług Gruznet

Naszym klientom oferujemy kompleksową usługę zarządzania dokumentacją w systemie BDO na każdym etapie – od rejestracji podmiotu, aż do tworzenia obowiązkowych rozliczeń i sprawozdań rocznych. W skład naszych usług wchodzą:

  • Rejestracja firmy w BDO na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, wyjątków i wykluczeń.
  • Generowanie i aktualizacja kart przekazania odpadów (KPO) na wszystkich etapach procesu przekazania śmieci.
  • Prowadzenie KEO, czyli karty ewidencji odpadów, w której rejestruje się wszystkie operacje odpadowe przedsiębiorstwa w danym miesiącu.
  • Przygotowanie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – kompletnego zestawienia sporządzanego dla marszałka województwa (sprawozdanie roczne BDO).

Gruznet jako firma zajmująca się BDO umożliwia także outsourcing innych aspektów formalno-urzędowych związanych z gospodarką odpadami i ich ewidencją. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami – pomożemy dobrać optymalny zakres usług.

Prowadzenie BDO przez zewnętrzną firmę – najważniejsze korzyści

Zlecenie strony formalno-urzędowej obrotu odpadami na zewnątrz pozwala odciążyć pracowników od skomplikowanej i żmudnej pracy związanej z prowadzeniem dokumentacji. To szczególnie ważne w przypadku dużych przedsiębiorstw, które prowadzą równolegle wiele inwestycji, w różnych lokalizacjach. Prowadzenie BDO przez zewnętrzną firmę to także oszczędność czasu ekip budowlanych oraz osób zajmujących się transportem.

Każde niedopatrzenie w prowadzeniu ewidencji odpadów wiąże się z karą grzywny lub aresztu. Przedsiębiorcy niewykazujący transparentnie wszystkich operacji odpadowych mogą zostać obciążeni karą 1 000 0000 zł lub wyższą. Grzywna może zostać nałożona za niezgłoszenie transportu, niedostarczenie odpadów w zadeklarowane miejsce przeznaczenia, a nawet za nieumieszczenie numeru ewidencyjnego w dokumentach firmowych.

Administracja BDO – firmy transportowe, budowlane i produkcyjne

Współpracujemy z każdą firmą posiadającą numer BDO – jesteśmy wyspecjalizowani w obsłudze firm budowlanych oraz produkcyjnych. Oferujemy kompleksowe usługi transportu/wywozu gruzu i zmieszanych odpadów budowlanych, odpadów produkcyjnych i opakowaniowych. W ramach kompleksowej usługi możemy wesprzeć firmy również w formalnej stronie obrotu odpadami.

Podmiotom, z którymi współpracujemy długofalowo, oferujemy zniżki i udogodnienia, takie jak:

  • ograniczenie biurokracji, dzięki uproszczonemu odnawianiu usług cyklicznych,
  • uproszczenie wybranych procesów (np. składania zamówień),
  • szybkie dostosowanie rotacji kontenerów (harmonogramu dostaw i odbioru) do kalendarza prowadzonych inwestycji.

Skontaktuj się z nami

Prowadzenie i rozliczenie BDO – skorzystaj z doświadczenia specjalistów