ZAMÓW KONTENER: 888 555 332, 888 555 322    [email protected]

Aktualności

Gruz budowlany i śmieci po remoncie to odpady, których nie można wrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci. W przypadku remontu
mieszkania lub domu zamawia się specjalny kontener na odpady budowlane. W przypadku miniremontów, podczas których wytwarza się niewielką ilość odpadów, nie opłaca się zamówić kontenera na gruz. W takich sytuacjach mieszkańcy Szczecina mogą zawieźć gruz i odpady budowlane i rozbiórkowe posegregowane w ilości do 125 kg i poj. 240 litrów w ekoportach: przy ul. Dworskiej, Kołbackiej i Leszczynowej.
Do grupy odpadów budowlanych i rozbiórkowych miasto Szczecin zalicza odpady komunalne będące pozostałością po przeprowadzonych w domach pracach, takich jak malowanie, tynkowanie, tapetowanie, ocieplanie, wymiana podłóg, wykładzin, oklein, wymiana stolarki budowlanej drzwiowej i okiennej oraz bieżąca konserwacja i modernizacja pomieszczeń w nieruchomościach zamieszkałych.

W Ekoportach mieszkańcy będą dokonywać segregacji odpadów na 2 grupy:

  1. 1) odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierających substancji niebezpiecznych;
  2. 2) materiały budowlane zawierające gips nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

Ekoporty przyjmują odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty od 9 do 15.