Menu Zamknij

Odpady opakowaniowe

Wywóz opakowań

Obsługujemy całą Polskę!

wywóz odpadów opakowaniowych

Wywóz opakowań

Odpady z opakowań to głównie:

  • 15 01 01 - odpady z papieru i tektury,
  • 15 01 02 - odpady z tworzyw sztucznych,
  • 15 01 03  - odpady z drewna,
  • 15 01 04 - odpady z metali,
  • 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe.

Odpady powstają wszędzie gdzie mamy do czynienia z produktami w opakowaniach.  Pochodzą najczęściej z:

  • towarów dostarczanych do sklepów handlowych,
  • dostarczanego wyposażenia sklepów i biur,
  • surowców dostarczanych do zakładów produkcyjnych.

Kontenery na opakowania

Najczęściej wykorzystywanymi pojemnikami na odbiór odpadów opakowaniowych są kontenery KP. W zależności od potrzeby dostarczamy kontenery od 2 m3 do 30 m3. Zależy to od oczekiwań klientów i częstotliwości ich opóźniania. Przy dużych przerobach odbiór odpadów odbywa się w praso kontenerach. Prasokontenery pozwalają zaoszczędzić miejsce na gromadzone odpady do sześciokrotności składowych odpadów w zwykłym kontenerze.

Prasokontenery możemy znaleźć pod centrami handlowymi oraz w miejscach, gdzie koszt transportu odpadu jest drogi. Dobrym przykładem są stacje benzynowe zlokalizowane przy autostradach i drogach szybkiego ruchu.

wywóz opakowań odpadów opakowaniowych
kontener na odpady opakowaniowe

Wywóz odpadów opakowaniowych

Wywóz odpadów następuje każdorazowo na podstawie karty przekazania odpadów. Każdy transport jest więc zgłoszony do BDO. Uwaga nie prowadzimy odbioru odpadów komunalnych. Są to odpady odbierane od mieszkańców na podstawie organizowanych przez gminy przetargów. Również nie prowadzimy odbioru odpadów niebezpiecznych.

Utylizacja opakowań

Wszystkie odpady podlegają procesowi odzysku.

Chcę zamówić kontener na odpady opakowaniowe!