ZAMÓW KONTENER: 888 555 332, 888 555 322    [email protected]

Polityka prywatności

Polityka prywatności (PDF)

GTN S.C dba o ochronę prywatności i poufności przekazywanych nam informacji, a zwłaszcza stosuje odpowiednie narzędzi i środki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.Jednocześnie informujemy, że z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  dostosowaliśmy  procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informujemy Państwa o tym, że:

 1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych są Rafał Kondej i Agnieszka Piotrowska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej GTN S.C., Olecka 23, 04-980 Warszawa,
 2. Może się Pan/Pani z nami skontaktować za pośrednictwem telefonu pod nr 888 555 332 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne, w zależności od celu przetwarzania danych osobowych. Z tego względu informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane:
 • w związku z przesłaniem nam informacji w wiadomości e-mail na adresy kontaktowe naszych pracowników lub Spółki:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody – w związku z:
   1. koniecznością udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość,
   2. po wyrażeniu odrębnej zgody – dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do pracy,
 • po wyrażeniu odrębnej zgody w celu otrzymywania informacji handlowych i promocyjnych związanych z prowadzoną przez nas działalnością
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia umowy, w przypadku przesłania nam oferty lub propozycji zawarcia umowy.
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ulepszania oferowanej usługi oraz prowadzenie marketingu bezpośredniego z poziomu strony internetowej lub poczty elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych
 1. Pana/Pani dane osobowe w związku z funkcjonowanie serwisu internetowego, w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
  1. operatorom systemów informatycznych,
  2. operatorom systemów e-mail,
  3. dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu strony internetowej,
  4. bankom i instytucjom państwowym i finansowym,
  5. usługodawcom pocztowym i kurierskim,
  6. kancelariom prawnym i podatkowym,
  7. biurom księgowym,
  8. innym podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych przekaże dane w wykonaniu umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych, wskazanych w pkt. 3 niniejszej polityki, przy czym:
  1. Dane osobowe przekazane nam w celu zawarcia umowy będą przez nas przechowywane przez okres biegu terminu przedawnienia roszczeń,
  2. Dane osobowe przekazane nam w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego będą przez nas przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji na dane stanowisko pracy, a po 30 dniach od zakończenia tego okresu zostaną usunięte.
  3. Dane osobowe przekazane nam w celu prowadzenie marketingu będą przez nas przechowywane na okres udzielonej nam zgody lub istnienia prawnie uzasadnione interesu administratora,
  4. Dane osobowe przekazane nam w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie będą przez nas przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, przy czym okres ten ulega przedłużeniu w przypadku gdy dane te posłużą do zawarcia umowy lub informacje w nim zawarte będą niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu administratora – na czas istnienia tego interesu lub na okres biegu terminu przedawnienia roszczeń.
  5. Dane osobowe przekazane nam w celu, o którym mowa w pkt. 3.2 niniejszej Polityki, przechowywane będą przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 4. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do przekazanych nam danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacjach gdy zgoda była podstawą prawną przetwarzania, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania  decyzji ani profilowania

 

 1. Pliki cookies
 1. W związku z działalnością naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies.
 2. Pliki cookies to pliki tekstowe lub inne dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie) wykorzystywanym przez Pana/Panią do korzystania z serwisu.
 3. Pliki cookies najczęściej zawierają informacje o okresie przechowywania ich na urządzeniu końcowym, nazwie strony internetowej ich pochodzenia oraz ich samodzielnym numerze identyfikującym. Pliki cookies mogą gromadzić informacje o adresie IP, rodzaju systemu operacyjnego urządzenia, usługodawcach internetowych, wykorzystywanej przeglądarce, rozdzielczości, kraju wejścia na stronę internetową. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w celu gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych. Pliki cookies nie umożliwiają dokonania identyfikacji użytkownika serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania naszego serwisu oraz optymalizacji w korzystaniu z niego na Pana/Pani urządzeniu końcowym, a także w celach statystycznych.
 5. W naszym serwisie wykorzystujemy:
  1. Pliki cookies gromadzące anonimowe dane dla celów statystycznych,
  2. Pliki cookies tymczasowe – przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu zamknięcia przeglądarki internetowej
  3. Pliki cookies stałe – przechowywane przez czas określony w parametrach pliku cookies
 6. Ma Pan/Pani możliwość dokonania samodzielnej zmiany ustawień plików cookies poprzez określenie warunków ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do urządzenia użytkownika. Może Pan/Pani również zablokować obsługę plików cookies na urządzeniu końcowym. Zmiany dokonuje się za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Zmiana ustawień plików cookies mogą prowadzić do ograniczenia dostępu lub funkcjonalności naszego serwisu.

Polityka prywatności (PDF)