Menu Zamknij

Co to są odpady poprodukcyjne i jak je legalnie utylizować?

plastikowe odpady poprodukcyjne

Rozwijający się przemysł sprawia, że trafiają do nas coraz lepsze produkty – zarówno te rozwinięte technologicznie, jak i odzieżowe, spożywcze, kosmetyczne czy chemiczne. Niestety ich produkcja rzadko jest obojętna dla środowiska, m.in. ze względu na powstające odpady poprzemysłowe. Warto wiedzieć, w jaki sposób je utylizować, aby nie zagrażały naszemu otoczeniu.


Czym są odpady produkcyjne?

Odpady poprodukcyjne to pozostałości po procesie produkcji, których już nie można w żaden sposób wykorzystać. W zależności od zakładu przemysłowego są to różne substancje czy materiały, m.in:

  • tworzywa sztuczne,
  • metaliczne lub też materiały opakowaniowe,
  • metaliczne,
  • farmaceutyczne czy chemiczne.

Zwykle znajdują się one w specjalnej ewidencji, gdzie są wpisywane odpady, które nie będą już do niczego używane i nie da się ich w żaden sposób wykorzystać ani przerobić. Niestety często zawierają substancje toksyczne, które nigdy nie powinny mieć kontaktu z glebą, ani przedostać się do wód gruntowych, gdyż mogą spowodować nieodwracalne skażenie środowiska.

Niektóre odpady poprodukcyjne są również łatwopalne, więc mogą spowodować wystąpienie pożarów w miejscu składowania. Właśnie dlatego tak istotny jest ich właściwy transport i utylizacja. Ważne jest także to, że aby odpad mógł być uznany za poprodukcyjny, producent powinien mieć zamiar pozbycia się go.

Odpady poprodukcyjne – nowe przepisy od 2020

W 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące odpadów poprodukcyjnych, które nakazują, aby wszystkie firmy, które wytwarzają śmieci inne niż komunalne, były zarejestrowane w Bazie Danych Odpadowych. Od przedsiębiorstw, które tego nie zrobią, odpady nie są odbierane. Ma to umożliwić jak największą przejrzystość w ich gospodarowaniu, w celu ochrony środowiska naturalnego. Przede wszystkim chodzi o to, aby śmieci nie były wyrzucane w niedozwolonych miejscach.

Wpisu do Bazy Danych Odpadowych można dokonać w regionalnym urzędzie marszałkowskim. Przedsiębiorstwom, które nie zrobiły tego mimo obowiązku, może grozić grzywna od 5 tys. do 1 mln złotych, a nawet areszt. Od stycznia 2020 roku od podmiotów, które zaniechają obowiązku rejestracji, odpady nie są także odbierane.

Rejestrację w BDO, a także prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy poprowadzić za Ciebie. Sprawdź naszą usługę: outsourcing BDO.

Odbiór odpadów poprodukcyjnych – jak powinien przebiegać?

Aby odpady poprodukcyjne nie trafiły w nieodpowiednie miejsce, powinny je odbierać firmy, które zapewnią profesjonalny transport, a co za tym idzie pojazdy przystosowane do ich wywozu kontenery, najlepiej o różnych pojemnościach. Powinny mieć one także uprawnienia do unieszkodliwiania zarówno stałych, jak i ciekłych odpadów poprodukcyjnych.Zajmą się także ich odpowiednią utylizacją oraz odzyskiem surowców, które mogą być jeszcze wykorzystane w innych celach.

Konieczna jest również umowa na odbiór odpadów poprodukcyjnych zawarta z wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem zajmującym się ich wywozem i utylizacją. Pozwoli to na dopełnienie wszelkich formalności, koniecznych z punktu widzenia obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego odbioru odpadów poprodukcyjnych.

Wszystkie usługi związane z wywozem odpadów poprodukcyjnych możesz zlecić nam. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.