ZAMÓW KONTENER: 888 555 332, 888 555 322    [email protected]

Rodzaje odpadów

Rodzaje odpadów

Szczegółowe informacje

Czysty gruz – oznacza odpady z betonu, cegły i ceramiki, bez domieszek innych śmieci. Czystym gruzem nie są płyty kartonowo-gipsowe i inne elementy zawierające gips.

 

Odpady pobudowlane, tzw. mix – oznacza odpady z betonu, cegły, ceramiki oraz innych materiałów powstających podczas budów i remontów, w tym rygipsy, deski, kartony, metale. Do odpadów pobudowlanych zaliczyć można m. in. ceramikę łazienkową, umywalkę, wannę, drzwi, futryny, deski i panele. Styropian i szkło nie powinny przekraczać 10% pojemności kontenera.

 

Odpady budowlane bez gruzu – odpady powstałe podczas prowadzenia budowy lub remontu, z wyłączeniem betonu, cegły i ceramiki, np. futryny, drzwi, okna, tynki, tapety, okleiny, folie, styropian. Drewno, plastik, metal, papier, tektura.

 

Gabaryty – odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady, np. meble, sprzęt AGD, wózki dziecięce itp. Odpady tego typu są często efektem porządków piwnic, garażu, domu.

 

Odpady zielone – to odpady z ogrodów typu gałęzie, liście, skoszona trawa, drzewa i krzewy.

 

Ziemia – gleba i ziemia z wykopów budowlanych jest odpadem, jeżeli nie jest wykorzystana na terenie budowy.

 

Szkło – odpady szklane to szklane opakowania (butelki, słoiki), szyby, szyby klejone, szkło szklarniowe.

 

Papa, eternit – odpady specjalne wymagające odrębnej utylizacji i ich wywóz podlega szczególnym regułom. Nie wolno dodawać tych odpadów do kontenerów bez uprzedniego uzgodnienia.

 

Odpady komunalne – odpady z gospodarstw domowych, w tym papier (gazety, książki, tektura) i opakowania wielomateriałowe (m. in. kartoniki po napojach i mleku, tapety), plastik (worki foliowe, butelki po napojach i po chemii gospodarczej, opakowania po żywności, opakowania po farbach i olejach, styropian opakowaniowy), opakowania szklane po produktach spożywczych (butelki, słoiki), metale (puszki, folia aluminiowa z opakowań) oraz odpady zmieszane. Do odpadów zmieszanych zaliczamy odpady kuchenne (resztki jedzenia, obierki warzy i owoców), nieotwarte konserwy w puszkach, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe, zużyte artykuły higieny osobistej, potłuczone naczynia, zużyte artykuły biurowe itp.

 

UWAGA! Do kontenerów nie wolno wrzucać azbestu, eternitu, papy (bez uprzedniego uzgodnienia), odpadów komunalnych, telewizorów, starych monitorów, drukarek, lodówek, zamrażarek, baterii i akumulatorów, opon, odpadów medycznych i zwierzęcych.